نظرسنجي

كيفيت سرويس دهي مدارس در سال تحصيلي جديد؟

عالي 22.2%
خوب 7.7%
متوسط 9.9%
ضعيف 60.2%


مشاهده نتايج

 مراحل و شرایط دریافت دفترچه تاکسیرانی

تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 21/01/93 ساعت 10:24