نظرسنجي

كيفيت سرويس دهي مدارس در سال تحصيلي جديد؟

عالي 22.3%
خوب 7.7%
متوسط 10.0%
ضعيف 60.0%


مشاهده نتايج

 مراحل و شرایط دریافت دفترچه تاکسیرانی

تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 21/01/93 ساعت 10:24