دعای ماه رمضان


نظرسنجي

نظر شما در خصوص فضای سبز شهر؟

عالی 33.9%
خوب 28.0%
متوسط 19.7%
ضعیف 18.4%


مشاهده نتايج

جستجو

 پیام ها
 عكس هفته

 آخرین خبرها
25/04/93 || سازمان پارکها و فضای سبز
مراسم تودیع و معارفه معاون فنی و اجرایی سازمان

طی حکمی مهندس فرهاد دهقانپور به عنوان معاون فنی و اجرایی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شیراز منصوب گردید...

23/04/93 || سازمان پارکها و فضای سبز
آگهی مناقصه عمومی خرید کابل تخت

شهرداری شیراز توسط سازمان پارکها و فضای سبز خود در نظر دارد به منظور تجهیز چاه های عمیق ، نسبت به خرید کابل تخت با شرایط ذیل از طریق فروشندگان و تولید کنندگان واجد شرایط اقدام نماید.

23/04/93 || سازمان پارکها و فضای سبز
آگهی مناقصه عمومی خرید لوله های پلی اتیلن

شهرداری شیراز توسط سازمان پارکها و فضای سبز خود در نظر دارد جهت آبیاری قطره ای پروژه برف فروشان ، نسبت به خرید لوله های پلی اتیلن با شرایط ذیل از طریق فروشندگان و تولید کنندگان واجد شرایط اقدام نماید...

23/04/93 || سازمان پارکها و فضای سبز
آگهی مناقصه عمومی خرید لوله های مانسمان

شهرداری شیراز توسط سازمان پارکها و فضای سبز خود در نظر دارد به منظور تجهیز چاه های عمیق ، نسبت به خرید لوله های مانسمان با...

10/04/93 || سازمان پارکها و فضای سبز
آگهی مناقصه عمومی عملیات حفظ و نگهداری پارک آزادی

شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات حفظ و نگهداری بوستان آزادی را برای مدت یکسال شمسی با برآورد...

10/04/93 || سازمان پارکها و فضای سبز
آگهی تامین نیروی انسانی مورد نیاز

شهرداری شیراز در نظر دارد تامین 70 نفر (بطور متوسط) نیروی انسانی مورد نیاز سازمان پارکها و فضای سبز جهت امور فضای سبز، عمرانی ، تاسیساتی، خدماتی و اداری را از زمان انعقاد پیمان تا...

 


امروز

چهارشنبه 01/05/93


Language


آب و هوا

امروز شيراز   دما : 30 درجه


غروب خورشيد : 7:57 بعد از ظهر طلوع خورشيد : 6:12 صبح


*فردا*

حداقل دما : 23 درجه
حداكثر دما : 41 درجه