نظرسنجي

  شهروندعزيز؛ توسعه كداميك از فعاليتهاي ذيل از ديدگاه شما اهميت بيشتري دارد.

  فضاي سبز و تفرجگاه شهري 34.1%
  خدمات الكترونيكي شهرداري 5.0%
  فرهنگسراهاي شهرداري 16.4%
  پل، كنارگذر، زيرگذر و روگذر 41.6%


  مشاهده نتايج

  مراکز پذیرایی و رستوران های شیراز 

  رستوران ها

  نام
  نشانی
  تلفن
  سا ر خدمات
  رستوران کاکتوس
  خ ابان قصردشت، قم آباد
  6272619، 09117176427
  نان لواش
  رستوران ت ن
  م دان دانشجو، ابتدای ساحلی غربی
  2330529، 2356479
  پ انو، گ تار و پخت نان تنوری
  رستوران سنتی صوفی 1
  بولوار ستارخان، رو به روی مسکن و شهرسازی
  6275881، 6263877، 09117176462
  پخت نان لواش
  چا خانه و رستوران سنتی صوفی 2
  خ ابان عف ف آباد
  6261573، 09117115429، 09117177261
  موس قی سنتی، د زی سنگی، نان سنگکی و صبحانه
  رستوران سنتی درو ش
  قصردشت، رحمت آباد
  6268898، 6287431 ، 09117132388
  پخت نان و باقلا پلو با ماه چه
  رستوران کر م خان
  بولوار چمران، نرس ده به ب مارستان چمران
  09137148476
  ـــــ
  سفره خانه سنتی پات
  چهارراه پانزده خرداد (پارامونت)، جنب فرش فروشی حجاری
  2354186
  پخت نان و د زی
  رستوران سنتی شاطر عباس 1
  خ ابان خاکشناسی
  2270914، 2271612، 09117179392
  پخت نان
  رستوران سنتی شاطر عباس 2
  بولوار چمران، بعد از ب مارستان چمران
  6244500، 09117184671
  ـــــ
  رستوران و چا خانه سنتی ورد
  پل معالی آباد، د نکان
  6256774
  ـــــ
  رستوران سنتی شرزه
  نرس ده به بازار وک ل
  09117178842، 2241963
  پخت نان و موس قی سنتی
  رستوران فرودگاه شیراز
  فرودگاه ش د دستغ ب
  7209179، 9 - 7218890، داخلی 2369
  ـــــ
  کافه تر ا فرودگاه شیراز
  فرودگاه ش د دستغ ب
  9 - 7218890، داخلی 2369
  ـــــ
  چا خانه و د زی سرای حمام وک ل
  مجموعه زند ه، حمام وک ل
  2226467، 09137151509، 09117170723
  موس قی سنتی، د زی و پخت نان
  چا خانه سنتی آرامگاه سعدی
  انتهای بولوار سعدی، آرامگاه سعدی
  7272300
  ـــــ
  چا خانه سنتی آرامگاه حافظ
  حافظ ه، آرامگاه حافظ
  2284552، 2280280
  صبحانه و د زی
  چا خانه سنتی خواجوی کرمانی 1
  مقبره خواجوی کرمانی
  ـــــ
  چای و بستنی
  چا خانه سنتی خواجوی کرمانی 2
  مقبره خواجوی کرمانی
  09117111365
  چای، بستنی و د زی سنگی در تابستان
  کافه تر ا تخت جمش د
  تخت جمش د، محوطه کاخ
  ـــــ
  ـــــ
  رستوران ا مان
  م دان ولی عصر
  2220645
  ----
  رستوران حاجی بابا
  چهارراه زند
  2332563
  ---
  رستوران خان نا ب
  م دان آزادی
  2284040
  ---
  رستوران دهل ز
  خ ابان ساحلی
  2293132
  ---
  رستوران پاتر س
  بولوار صنا ع
  65 – 6353960
  ---
  رستوران سارا
  بولوار چمران
  6289494
  ---
  رستوران س نا
  خ ابان سم ه
  2289659
  ---
  رستوران فدک
  بولوار چمران
  6253082
  ---
  رستوران لوتوس
  عف ف آباد (ستاره فارس)
  6268060
  ---
  رستوران ونک
  م دان آزادی
  2293986
  ---
  رستوران کوثر
  بولوار مدرس، پل غد ر
  7275461
  ---
   

  مراکز پذیرایی

  نام

  نوع واحد

  تلفن

  آدرس

  چا خانه سنتی آرامگاه حافظ

  صبحانه و د زی

  2282535

  حافظ ه، آرامگاه حافظ

  چا خانه سنتی آرامگاه سعدی

  -

  7302300

  انتهای بولوار سعدی، آرامگاه سعدی

  چا خانه و د زی سرای حمام وک ل

  موس قی سنتی، د زی، پخت نان

  2226467

  مجموعه زند ه، حمام وک ل

  چا خانه و رستوران سنتی صوفی 2

  موس قی سنتی، د زی سنگی، نان سنگکی، صبحانه

  6261573، 6280478

  خ ابان عف ف آباد

  چا خانه و سفره خانه سنتی سرای مهر

  -

  2229572

  مجموعه زند ه، سرای مش ر

  رستوران ت ن

  پ انو، گ تار، پخت نان تنوری

  2270529

  م دان دانشجو، ابتدای خ ابان ساحلی غربی

  رستوران سنتی درو ش

  پخت نان، باقلا پلو با ماه چه

  6287431

  رحمت آباد

  رستوران سنتی دهل ز

  نان مش دی

  2293132

  خ ابان ساحلی، بالاتر از باشگاه دانشگاه شیراز

  رستوران سنتی س نا

  -

  09171181866

  خ ابان سم ه، رو به روی درب ورودی پارک آزادی

  رستوران سنتی شاطرعباس 1

  پخت نان

  2270914، 2271612

  خ ابان خاکشناسی

  رستوران سنتی شاطرعباس 2

  -

  6244500

  بولوار چمران

  رستوران سنتی شرزه

  پخت نان، موس قی سنتی

  2241963، 2246648

  نرس ده به بازار وک ل

  رستوران سنتی صوفی 1

  پخت نان لواش

  6275881، 6263877

  بولوار ستارخان

  رستوران فرودگاه شیراز

  -

  9 – 7218890

  فرودگاه ش د دستغ ب

  رستوران کر م خان

  -

  09137148476

  بولوار چمران

  سفره خانه سنتی پات

  پخت نان و د زی

  2354186

  پارامونت

  کافه تر ا فرودگاه شیراز

  -

  9 – 7218890

  فرودگاه ش د دستغ ب

  کاکتوس

  نان لواش

  6272619

  خ ابان قصردشت، قم آباد


  تاريخ بروز رساني : يكشنبه 24/10/91 ساعت 11:59