نظرسنجي

  شهروندعزيز؛ توسعه كداميك از فعاليتهاي ذيل از ديدگاه شما اهميت بيشتري دارد.

  فضاي سبز و تفرجگاه شهري 34.0%
  خدمات الكترونيكي شهرداري 5.0%
  فرهنگسراهاي شهرداري 16.5%
  پل، كنارگذر، زيرگذر و روگذر 41.6%


  مشاهده نتايج

   مهمانپذیرها و مهمانسراهای شیراز

  نام

  تعداد تخت

  تلفن

  نمابر

  آدرس

  22 بهمن

  43

  2242070

  -

  شیراز - خیابان لطفعلی خان زند - نرسیده به فلکه مصدق

  آبادان

  45

  2227537

  -

  شیراز - خیابان طالقانی

  آرامش

  50

  2240703

  -

  شیراز - خیابان سعدی

  آزادی

  25

  2223045

  -

  شیراز - خیابان حضرتی - بازار زرگرها

  آسیا

  60

  2224264

  -

  شیراز -خیابان تختی

  آل اشرف

  68

  2244924

  -

  شیراز - دروازه اصفهان - خیابان تیموری

  ابوذر

  40

  2245962

  -

  شیراز - چهارراه مشیر -اول قاآنی کهنه

  احمدی

  35

  7294173

  -

  شیراز - خیابان حضرتی

  اردیبهشت

  50

  2227351

  -

  شیراز - خیابان لطفعلی خان زند - سه راه طالقانی - جنب مسجد ضراب بیگ

  ارم

  70

  2222203

  -

  شیراز - چهارراه پیروزی - پاساژ امام خمینی

  اروند رود

  104

  2242041

  -

  شیراز - فلکه شهرداری - خیابان دهنادی

  استقلال

  50

  2227728

  2225383

  شیراز - فلکه شهرداری - خ دهنا

  اسعدی

  110

  2249258

  -

  شیراز - دروازه اصفهان - کوچه افراسیابی

  اسلامی

  50

  7393018

  -

  شیراز - خیابان حضرتی - پاساژ بلور و چینی

  اصفهان

  91

  2225434

  -

  شیراز - فلکه شهرداری -ابتدای خیابان پیروزی

  اعتماد

  48

  2245864

  -

  شیراز - دروازه اصفهان - کوچه افراسیابی

  اقبال نو

  51

  2335153

  -

  شیراز - چهارراه مشیر - اول قاآنی کهنه

  البرز

  54

  2227835

  -

  شیراز - خیابان زند - میدان مولا - اول زیر گذر

  امید

  55

  2228614

  44529

  شیراز - دروازه اصفهان - کوچه افراسیابی

  امیر کبیر

  45

  2355431

  -

  شیراز - خیابان زند روبروی رودکی

  امین

  30

  -

  -

  شیراز -خیابان تختی - روبروی بانک سپه

  انتظار

  45

  2245717

  -

  شیراز -خیابان فردوسی - کوچه مدرسه ش ید باقری

  انوری

  69

  2338041

  09117110649

  شیراز -خیابان زند - ابتدای خ انوری

  انوشیروان

  43

  8211188

  -

  شیراز - میدان فرودگاه

  ایرا پارس

  50

  2224734

  -

  شیراز - خیابان تختی - جنب بانک ملت

  ایران

  56

  2223765

  8215182

  شیراز - چهارراه زند جنب بانک تجارت

  ایران زمین

  64

  2226965

  -

  شیراز - خیابان طالقانی

  بابا طاهر

  66

  2227705

  2249257

  شیراز -خیابان تختی - نرسیده به دروازه اصفهان

  باباکوهی

  33

  2223275

  -

  شیراز - خیابان تختی - چهارراه راهنمایی

  بردستان

  53

  2229451

  -

  شیراز - دروازه اصفهان - خیابان تیموری

  بنادر

  54

  2226211

  2241057

  شیراز - دروازه اصفهان - خیابان حافظ - جنب پل علی بن حمزه

  بنفش

  80

  22240283

  -

  شیراز - چهارراه مشیر - اول توحید

  بهارستان

  30

  7282002

  -

  شیراز - خیابان حضرتی - شاهزاده قاسم

  بو علی

  45

  7292887

  -

  شیراز - خیابان حضرتی - کوچه خانقاه

  بوشهر

  38

  2224221

  -

  شیراز - چهارراه مشیر - اول توحید

  پاسارگاد

  72

  2244919

  -

  شیراز - چهارراه زند جنب کفش ملی

  پردیس

  75

  7318608

  -

  شیراز - ضلع غربی ترمینال ش ید کاراندیش

  پیام

  63

  2227994

  -

  شیراز - خیابان 22 بهمن

  تخت جمشید

  45

  2351124

  2330981

  شیراز - خیابان زند -پاساژکسرائیان

  تخت طاووس

  76

  2224541

  -

  شیراز - دروازه اصفهان - خیابان فردوسی

  تنگستان

  134

  2222627

  -

  شیراز - چهارراه پیروزی - پاساژ تنگستان

  شهران

  65

  2224747

  -

  شیراز - خیابان تختی - روبروی دبستان جاوید

  توحید

  30

  2224117

  -

  شیراز - چهارراه مشیر - خیابان توحید

  جاویدان

  100

  2226286

  2229354

  شیراز - خیابان تختی - کوچه جاوید

  جم

  59

  2332708

  -

  شیراز -خیابان زند- خ انوری روبروی اهلی

  جنت

  80

  2224524

  2242670

  شیراز - خیابان 22 بهمن - کوچه چاپارخانه

  جوادیه

  37

  8202565

  -

  شیراز -دروازه کازرون -اول فخر آباد

  چهار باغ

  75

  2221314

  -

  شیراز -دروازه خیابان بازار نو - کوچه روشن

  چهارفصل

  54

  2223600

  2245357

  شیراز - خیابان توحید

  چهل ستون

  67

  2221183

  -

  شیراز - دروازه اصفهان - خیابان بازار نو - کوچه گلدانی

  حاتم

  80

  2223912

  -

  شیراز - خیابان فردوسی - کوچه مدرسه ش ید باقری

  حامد

  60

  2228358

  2220596

  شیراز - خیابان فردوسی - کوچه مدرسه ش ید باقری

  حضرتی

  42

  2240127

  -

  شیراز - سه راه احمدی - خیابان حضرتی

  حیدری

  46

  2223375

  -

  شیراز - خیابان لطفعلی خان زند -نرسیده به فلکه مصدق

  خلیج فارس

  5757

  2222729

  -

  شیراز -چهارراه مشیر -اول قاآنی کهنه

  خورشید طلایی

  44

  2245812

  -

  شیراز - روبروی درب اصلی ترمینال کاراندیش

  خیام

  80

  2248241

  2228586

  شیراز -خیابان تختی - جنب هتل ارگ

  دریا

  80

  2221778

  -

  شیراز - فلکه شهرداری - ابتدای خیابان پیروزی - روبروی بانک تجارت

  دشتی

  80

  2244389

  -

  شیراز - چهارراه پیروزی - مقابل بانک ملی

  دلگشا

  80

  2224501

  -

  شیراز - دروازه اصفهان - کوچه افراسیابی

  رامسر

  83

  2244923

  -

  شیراز - دروازه اصفهان - کوچه افراسیابی

  رحمانیان

  41

  2226464

  -

  شیراز - خیابان فردوسی - کوچه روستائیان

  رسالت

  70

  2228676

  -

  شیراز - دروازه اصفهان - کوچه افراسیابی

  رضا

  50

  2224011

  -

  شیراز - سه راه احمدی - خیابان حضرتی

  رضوان

  51

  2222581

  2224278

  شیراز - خیابان 22 بهمن

  روشن

  50

  2221521

  -

  شیراز - دروازه اصفهان - خیابان بازار نو - کوچه روشن

  زند

  61

  2222949

  09137135379

  شیراز - فلکه شهرداری - خ دهنادی

  زیبا

  75

  2225120

  -

  شیراز - سه راه طالقانی - پاساژ کویتی نو

  ساحل

  64

  2333193

  -

  شیراز - چهارراه مشیر

  سپاهان

  45

  2225476

  -

  شیراز - دروازه اصفهان - کوچه افراسیابی

  سپید

  80

  2221295

  8306113

  شیراز - فلکه شهرداری - خیابان نمازی

  سجاد

  82

  22246632

  2246643

  شیراز - خیابان تختی - روبروی مسجد توکلی

  سروش

  94

  2332185

  -

  شیراز - لطفعلی خان زند - جنب سینما قیام

  سعادت

  40

  2227915

  -

  شیراز - دروازه اصفهان - کوچه افراسیابی

  سعدی

  73

  2225126

  2222887

  شیراز - فلکه شهرداری -خیابان پیروزی

  سعید

  96

  2223832

  -

  شیراز - چهارراه پیروزی

  سهیل

  100

  2244313

  2229342

  شیراز - دروازه اصفهان - خیابان بازار نو

  سیاوشی

  45

  7291477

  -

  شیراز - خیابان قاآنی کهنه پاساژ

  سیروس

  120

  2223646

  -

  شیراز - خیابان 22 بهمن

  شفق

  42

  2220453

  -

  شیراز - خیابان لطفعلی خان زند - سه راه احمدی

  شناسا

  65

  8214162

  -

  شیراز - بولوار امیر کبیر - روبروی شرکت نفت

  شهرزاد

  103

  2226356

  -

  شیراز - خهیابان توحید - پاساژ دشتی

  شهرضا

  26

  7291302

  -

  شیراز - خیابان حضرتی

  ش سوار

  84

  2225121

  2228175

  شیراز - دروازه اصفهان - خ تختی

  شکوفه

  90

  2221257

  -

  شیراز - دروازه اصفهان - کوچه افراسیابی

  شکوه

  84

  2228854

  -

  شیراز - سه راه مدبر - کوچه شماره 1

  شیراز

  41

  2227535

  2226942

  شیراز - خیابان 22 بهمن - روبروی مخابرات

  صاحب

  65

  7292514

  -

  شیراز - خیابان حضرتی -پاساژبلور و چینی

  صفا

  122

  2223369

  2244782

  شیراز - خیابان فردوسی - کوچه روستائیان

  صفاهان ش اب

  116

  2226312-14

  -

  شیراز -خیابان تختی بالاتر از چهارراه راهنمایی

  طوس

  66

  2247261

  -

  شیراز - ابتدای خیابان رودکی

  عدالت

  55

  2240588

  -

  شیراز - دروازه اصفهان - خیابان فردوسی

  عماد

  84

  2228855

  -

  شیراز - خیابان 22 بهمن - کوچه مدرسه ش ید کاراندیش

  فتح

  84

  2226944

  2224594

  شیراز - خیابان فردوسی - کوچه نرسیده به چهارراه هجرت

  فردوسی

  55

  2339260

  2332794

  شیراز- خیابان زند - روبروی کاخ نور

  فروردین

  57

  8214032

  -

  شیراز - میدان فرودگاه

  فیروز

  60

  2224459

  -

  شیراز - دروازه اصفهان - جنب حمام یزدانی

  قائم

  60

  2226686

  -

  شیراز - خیابان تختی - جنب باسکول

  قدس

  32

  7293212

  -

  شیراز - خیابان حضرتی

  قیام

  60

  2243574

  2226615

  شیراز - فلکه شهرداری - ابتدای خیابان پیروزی - روبروی دبیرستان نمازی

  گل و بلبل

  38

  2221750

  -

  شیراز - دروازه اصفهان - کوچه افراسیابی

  گلستان

  94

  2225676

  -

  شیراز -چهارراه مشیر -اول قاآنی کهنه

  گلشن

  50

  2227826

  -

  شیراز - دروازه اصفهان - خیابان تیموری

  گله داری

  65

  2240673

  -

  شیراز - دروازه اصفهان - کوچه افراسیابی

  گلها

  55

  2332729

  09117119526

  شیراز -خیابان زند - بین انوری و خیام

  گیتی

  65

  2224286

  -

  شیراز - دروازه اصفهان - اول خ فردوسی

  لارستان

  64

  2226631

  -

  شیراز -خیابان تختی نرسیده به دروازه اصفهان

  ماه

  130

  2225608

  -

  شیراز - خیابان فردوسی - کوچه روستائیان

  محمدی

  46

  2220296

  -

  شیراز - خیابان لطفعلی خان زند - نرسیده به فلکه مصدق

  محمدیه

  60

  8206146

  -

  شیراز - میدان فرودگاه

  مختاری

  60

  7292792

  -

  شیراز - خیابان حضرتی - کوچه افشار

  مرمر

  54

  2332895

  -

  شیراز - خیابان نادر - چهارراه گمرک

  معصومی

  32

  2228124

  -

  شیراز -خیابان تختی -روبروی بانک ملت

  ملت

  94

  2350784

  -

  شیراز - خیابان توحید - پاساژ فکری

  مهدی

  50

  2225595

  -

  شیراز - سه راه نمازی - خیابان لطفعلی خان زند - پاساژ بندر

  میلاد

  62

  2224390

  -

  شیراز - روبروی شاهچراغ (ع)-اول خیابان ش ید دستغیب

  ناز

  65

  226808

  -

  شیراز - دروازه اصفهان - خیابان بازار نو

  نصر

  60

  2350121

  -

  شیراز - بین پارامونت و چهارراه خیرات

  نقش جهان

  56

  2222756

  -

  شیراز - خیابان طالقانی

  نور

  72

  2226040

  -

  شیراز - چهارراه مشیر - بازار کویتی ها

  نوشیروان نو

  31

  -

  -

  شیراز - میدان فرودگاه

  هاشمی

  40

  2225270

  -

  شیراز - خیابان پیروزی - روبروی دبیرستان نمازی

  هدایت

  45

  2222663

  2240568

  شیراز - خیابان هجرت

  والفجر

  38

  7292334

  -

  شیراز -خیابان حضرتی

  وحدت

  49

  2224508

  -

  شیراز - خیابان 22 بهمن - کوچه شماره 1

  وصال

  73

  2241074

  -

  شیراز - خیابان فردوسی - چهارراه هجرت

  ولی عصر

  75

  2226565

  -

  شیراز - خیابان تختی

  کسری

  20

  2334957

  -

  شیراز - خیابان زند - ابتدای خ انوری

  کوروش

  92

  2221256

  2224472

  شیراز - دروازه اصفهان - کوچه افراسیابی

  کیوان

  60

  2221622

  -

  شیراز - خیابان ناصر خسرو - پشت ارگ

  یاس

  117

  2222021

  -

  شیراز - سه راه نمازی و چهارراه مشیری - کوچه 66


  تاريخ بروز رساني : يكشنبه 24/10/91 ساعت 11:51