نظرسنجي

ايا خدمات الكترونيكي در شهرداري را مطلوب مي دانيد؟

كاملا 11.4%
بله 7.9%
تا حدي 14.0%
خير 66.7%


مشاهده نتايج

ورود اعضا

جستجو

 پیام ها
 عکس روز
 آخرین خبرها
04/08/93 || شهرداری الکترونیک
شرکت مدیر، معاونین و کارشناسان شهرداری الکترونیک شیراز در سمینار قشم

طی سفری آموزشی - سیاحتی به جزیره زیبای قشم مدیر و کارشناسان شهرداری الکترونیک ، در معیت معاونین مناطق ده گانه شهرداری شیراز در سمینار کشتی مذاکره که در محل مرکز بین المللی رشد قشم پیرامون مهارت های مدیریتی برگزار گردید شرکت نمودند . . .

27/07/93 || شهرداری الکترونیک
بررسی استانداردهای سازمان آتش نشانی در نقشه های معماری

در جلسه مشترکی که با حضور مدیر و کارشناسان شهرداری الکترونیک، معاون سازمان آتش نشانی و کارشناسان مدیریت کنترل و نظارت ساختمان در خصوص آتش نشانی و گزارش مهندسین ناظر برگزار شد . . .

27/07/93 || شهرداری الکترونیک
برگزاری جلسه زیرسیستم مهندسین ناظر در دفتر مدیر کنترل و نظارت ساختمان

در جلسه مشترک مدیریت شهرداری الکترونیک و مدیریت کنترل و نظارت ساختمان در خصوص زیرسیستم مهندسین ناظر، در مورد ساختمان های اسکلت آجری، درخواست های توسعه بنا، ارجاع پویا و ... بحث و بررسی کارشناسانه انجام شد . . .

24/07/93 || شهرداری الکترونیک
پیشنهاداتی در خصوص اصلاح کد نوسازی مناطق 1 و 6 در جلسه راهبران شهرداری الکترونیک ارائه شد

در جلسه راهبران شهرداری الکترونیک که با حضور مدیر و کارشناسان شهرداری الکترونیک برگزار گردید، در خصوص اصلاح کدهای نوسازی مرز مناطق یک و شش . . .

07/07/93 || شهرداری الکترونیک
بررسی تأیید فیش های نوسازی با حضور کارشناسان نوسازی مناطق در سایت مانیتورینگ

در جلسه ای که با حضور کارشناس اداره درآمد، کارشناسان شهرداری الکترونیک، کارشناسان نوسازی مناطق و نماینده شرکت صفارایانه برگزار گردید . . .

25/06/93 || شهرداری الکترونیک
ایران قعرنشین سرعت اینترنت و صدرنشین هزینه

اینترنت از نگاه بسیاری از کارشناسان بین ۱۰ دستاورد برتر بشر پس از زبان، آتش، چرخ، برق و ... قرار دارد، زیرا سبب ایجاد بزرگترین تحول در زندگی و ارتباطات شده است و اما ایران در کجای این معادله قرار دارد . . .

 آب و هوا

عدم اتصال به اينترنت

Language


امروز

شنبه 10/08/93


تبليغات